Thư viện
Lễ Khởi Công dự án IMPERIUM TOWN 2021
Quốc tế Phụ Nữ 2021
Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20.10.2020
INDOCHINE NHA TRANG tròn 3 năm hoạt động. (2017 - 2020)