Công ty thành viên

Công ty TNHH XD 189

Số 16 Phước Long, P. phước long, Nha Trang, KH

0258.6531777

Công ty TNHH Đầu tư du lịch Ngọc Lan

Số 16 Phước Long, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

0258.2479888

Công ty TNHH Bất động sản 189

Số 16 Phước Long, P. phước long, Nha Trang, KH