INDOCHINE NHA TRANG

Giải bóng đá mừng Xuân 2019 - Tranh cúp Imperium trong tháng 03/2019

Giải bóng đá mừng Xuân 2019 - Tranh cúp Imperium trong tháng 03/2019

Giải bóng đá mừng Xuân 2019 - Tranh cúp Imperium trong tháng 03/2019

28/08/2020

Công ty đã tổ chức thành công Giải bóng đá mừng Xuân 2019 - Tranh cúp Imperium trong tháng 03/2019. Giải bóng đá đã tạo được sự kết nối, giao lưu giữa các đơn vị kinh doanh bất động sản, ngân hàng và các đơn vị thi công xây dựng trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa.

Công ty đã tổ chức thành công Giải bóng đá mừng Xuân 2019 - Tranh cúp Imperium trong tháng 03/2019. Giải bóng đá đã tạo được sự kết nối, giao lưu giữa các đơn vị kinh doanh bất động sản, ngân hàng và các đơn vị thi công xây dựng trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa.