Sự kiện “Đào tạo sản phẩm dự án Imperium Town” tại Hà Nội

Vào ngày 31/10/2019, Indochine Nha Trang đã tổ chức sự kiện “Đào tạo sản phẩm dự án Imperium Town” tại Hà Nội và đã thu hút được gần 200 chuyên viên tư vấn đến tham dự.