Sự kiện “Đào tạo sản phẩm dự án Imperium Town” tại Nha Trang

Vào ngày 29/10/2019, Indochine Nha Trang đã tổ chức sự kiện “Đào tạo sản phẩm dự án Imperium Town” tại Nha Trang và đã thu hút được hơn 500 chuyên viên tư vấn đến tham dự.