Dự án Imperium Town: Chủ đầu tư cam kết sẽ mở bán khi đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật


Ngày đăng: 2019-11-27 17:22:39

Nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Sở Xây Dựng về luật kinh doanh bất động sản theo công văn hướng dẫn số 4158/SXD-QLN, Công ty Đông Dương Nha Trang đã có công văn gửi đến Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc cam kết thực hiện theo nội dung văn bản số 4158/SXD-QLN ngày 19/11/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa v/v kinh doanh bất động sản tại Dự án Khu căn hộ và dịch vụ Phước Long, cụ thể như sau:
- Công ty xin cam kết thực hiện đúng nội dung của Văn bản trên và chỉ triển khai mở bán khi đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Trong giai đoạn này Công ty chỉ thực hiện truyền thông, quảng bá, giới thiệu về dự án trên các trang thông tin chính thống của Dự án như sau:
• Địa chỉ website công ty: http://indochinenhatrang.vn/
• Landing page dự án: https://imperiumtown.vn/
• Fanpage dự án: https://www.facebook.com/imperiumtownnhatrangofficial/

Đính kèm là Công văn gửi đến Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.