Tin tức - sự kiện

Dự án Imperium Town: Chủ đầu tư cam kết sẽ mở bán khi đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật


Nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Sở Xây Dựng về luật kinh doanh bất động sản theo công văn hướng dẫn số 4158/SXD-QLN

Xem thêm