INDOCHINE NHA TRANG

INDOCHINE NHA TRANG

INDOCHINE NHA TRANG

Tiền thân là công ty xây dựng và phát triển hạ tầng với hơn 10 năm phát triển, Indochine Nha Trang ra đời với tầm nhìn chiến lược trở thành một tập đoàn đa ngành, hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: Xây dựng, Bất động sản và Năng lượng.